Hayat ve Emeklilik Branşlarında Yepyeni Ürünler

21
Ağu

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Kanun 29/06/2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır.

Bu kapsamdaki yeni yasal düzenlemeler sayesinde Bireysel Emeklilik Sistemi, devlet tarafından doğrudan teşvik edilen ve tüm katılımcıların bu teşvikten daha etkin faydalanacağı bir yapıya kavuşmuştur.

Mevcut Vergi Teşviki Uygulamasındaki Değişiklikler

Mevcut vergi teşviki uygulamasında katılımcılar Bireysel Emeklilik hesaplarına yapmış oldukları katkı payı ödemelerini gelirlerinin %10'unu ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla gelir vergisinden indirim olarak gösterebilmekte ve bu durum,katılımcıların maaşlarına artış olarak yansımaktaydı.

Vergi matrahından indirilebildiğiniz mevcut vergi teşviki uygulaması 31 Aralık 2012 tarihinde son bulacaktır. 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren ise,ödediğiniz her katkı payının %25'ine karşılık gelen tutar, Devlet Katkısı olarak adınıza yatırılmaya başlanacaktır.

Devlet Katkısı Uygulamasının Çalışma Sistemi

Bireysel Emekliliğin teşvik edilmesine yönelik olarak 01.01.2013 tarihinden itibaren devletin, tüm bireysel emeklilik katılımcılarının ilgili hesaplarına aylık olarak belirli bir oranda yapacağı destek ödemesidir.

Bu oran, katılımcıların aylık ödediği katkı payı tutarının %25'i kadar olacaktır.

Örnek : 100 TL katkı payı yatıran katılımcı için devlet,katılımcının hesabına 25 TL katkı payı yatıracaktır.

- Bir takvim yılı içinde yıllık brüt asgari ücretin %25'ine kadar Devlet Katkısı elde edilebilecektir.

Bununla beraber, 29 Mayıs 2012 tarihinden önce sistemde bulunan ve 29 Haziran 2012 tarihinden itibaren 2 yıl içinde bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcılar, 31 Aralık 2014 tarihine kadar Devlet Katkısı alamayacaktır.

Devlet Katkı Payı'na Hak Kazanmada Kademeli Yapı

Devlet Katkısı'na kademeli olarak hak kazanılacaktır.

Katılımcılardan;

  • En az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15'ine,
  • En az 6 yıl kalanlar %35'ine,
  • En az 10 yıl kalanlar %60'ına,
  • 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduranlar Devlet Katkısı'nın %100'üne hak kazanacaktır.

Mevcut Bireysel Emeklilik Katılımcılarına Ek Avantaj

01 Ocak 2013 tarihinden önce Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olmuş katılımcıların hak kazanma süre hesaplamasında aşağıdaki düzenleme yapılacaktır.

Buna göre katılımcıların 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren 3 yıl sistemde kalınması koşuluyla devlet katkı tutarları ve ulaştığı birikim değerine 01 Ocak 2016 tarihinde aşağıdaki hak ediş süresi eklenecektir;

  • Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl
  • Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl
  • Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl

Saygılarımızla,
BAŞARA SİGORTA ACENTELİĞİ