Kasko Hasarları

Çarpma - Çarpılma Hasarları

- Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği veya maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı/ zabıt tutturulamamış ise sürücünün detaylı beyanı

- Alkol raporu tasdikli örneği (zabıt var ise)

- Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin zabıt yok ise kusurunu kabul ettiğine dair beyanı. (noterde veya şirketimizde imzalı.)

- Ruhsat fotokopisi

- Ehliyet fotokopisi

- Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin trafik ve varsa ihtiyari mali mesuliyet poliçelerinin fotokopisi

- 20.000 TL altı hasarlarda T.C. kimlik numarası (gerçek kişilerde) / vergi levhası (tüzel kişilerde) (ilgili web sayfalarından yapılan kontrol sonucunda sözkonusu bilgilere ulaşılamaz ise talep edilmektedir.)

- Ruhsat sahibine ait banka hesap numarası

- 20.000 TL üzeri hasarlarda;
     * Gerçek kişilerde nüfus cüzdan fotokopisi veya TC Kimlik no.su yazılı ehliyet fotokopisi
     * Tüzel kişiliklerde ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası

- Hasar fotoğrafları